« takaisin
31.01.2018

JOSEKin asema EU:n raaka-ainepolitiikan vaikuttajana vahvistuu

JOSEK on osatoteuttajana joulukuun alussa käynnistyneessä kaivannais- ja metalliteollisuusalueiden MIREU (Mining and Metallurgy Regions of EU) -verkostoitumisprojektissa, joka vaikuttaa alueyhteistyön kautta Euroopan unionin raaka-ainepolitiikan linjauksiin. Projekti vahvistaa JOSEKin asemaa Euroopan kaivannaisalan asiantuntijana unionin raaka-ainepolitiikan ytimessä.

Euroopan unioni tukee mineraalisten raaka-aineiden tuottamista Euroopassa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. EU:n Horisontti 2020 -ohjelman rahoittamassa MIREU-projektissa halutaan vaikuttaa raaka-ainepolitiikkaan niin, että EU-maat tuottaisivat jatkossa mineraaliraaka-aineita yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla Euroopassa. Tällä hetkellä EU:ssa käytetään noin 25 prosenttia maailman metalliraaka-aineista, mutta niitä tuotetaan Euroopassa vain muutaman prosentin verran.

Yksi MIREU:n kantavista teemoista on kaivosteollisuuden yhteiskunnallinen hyväksyttävyys, sillä kaivostoiminta on paikallista, maisemaa muuttavaa toimintaa. MIREU-projekti pyrkii lisäämään tietoa mineraalisten raaka-aineiden merkityksestä yhteiskunnalle. Raaka-aineita tarvitaan runsaasti: esimerkiksi älypuhelimen valmistamiseen tarvitaan yli 50 erilaista metallia ja mineraalia. Metallisia raaka-aineita pitäisikin tuottaa vastuullisesti lähellä niiden käyttäjiä.

MIREU-projektissa luodaan EU:n laajuinen kaivannais- ja metalliteollisuusalueiden verkosto, joka kerää ja jakaa tietoa sekä mallintaa ja monistaa hyviä käytäntöjä eri maiden käyttöön. Lisäksi projektissa luodaan alueellisista kaivannaisalueista koostuva yhteistyöryhmä, joka jatkaa toimintaansa hankkeen päätyttyä EU:n alueellisen tutkimus- ja innovaatioverkoston ERRIN:in sisällä.

Kolmivuotisessa MIREU-projektissa on mukana 29 kumppania 14:stä Euroopan maasta ja yksi Chilestä. Projektin kokonaisbudjetti on kolme miljoonaa euroa. MIREU liittyy OECD:n koordinoimaan globaaliin Mining Regions -aloitteeseen ja edustaa siinä EU:n kaivannaisteollisuusalueita. JOSEK on mukana molemmissa edellä mainituissa sekä samaan hankeperheeseen kuuluvassa kahdeksan Euroopan maan muodostamassa REMIX-projektissa.

Lisätietoja 
Ilkka Nykänen, kaivannaisalan asiantuntija, puh. 050 518 5736, ilkka.nykanen@josek.fi


Julkaisija: Mari Naumanen

« Takaisin