« takaisin
06.03.2018

Joensuu City Challenge 2018 -innovaatiokilpailu käynnissä 18.3.2018 asti

Joensuun kaupungin järjestämässä kansainvälisessä Joensuu City Challenge 2018 -innovaatiokilpailussa osallistumisaikaa on jäljellä vielä 18.3.2018 asti. Kilpailun voittajille on tarjolla yhteensä 200 000 euron pilottiprojektit kaupungin keskustassa. Tavoitteena on löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja kaupungin ja julkisten palveluiden kehittämiseen. Kilpailu on suunnattu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta kaikki kiinnostuneet organisaatiot ovat tervetulleita osallistumaan.

Kilpailu koostuu neljästä eri haasteesta:

  1. Smart Solution Pilot -casessa haetaan ehdotuksia liittyen kaupungin tuottamiin palveluihin, henkilöstön uudenlaiseen oppimiseen tai uudenlaiseen työn tekemiseen.

  2. City Lab Approach -kohteessa etsitään ratkaisua siihen, miten erilaista sensoriteknologian tietoa voidaan mitata, julkistaa ja hyödyntää kaupunkikeskustassa.

  3. Keskustan joki- tai järvimatkailuun liittyvässä haasteessa etsitään uudenlaista toimintaa erityisesti Pielisjoen varren ympäristöön. Kyseessä voivat olla uudenlaiset palvelut tai esimerkiksi virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisut.

  4. Neljäntenä haasteena on löytää vihreän energian ratkaisu Ilosaarirockista kuuluisalle Laulurinteen tapahtuma-alueelle.

Tutustu kilpailun aineistoihin tarkemmin.

Jokaisen haasteen paras ehdotus toteutetaan pilottiprojektina. Yksittäisen projektin maksimibudjetti on 50 000 euroa. Kilpailussa haetaan nimenomaan toteuttamiskelpoisia ratkaisuja. Kilpailu alkoi 15.12.2017 ja päättyy 18.3.2018. Voittajat julkistetaan huhtikuun 2018 lopulla, ja pilottiprojektit toteutetaan viimeistään 2019 toukokuuhun mennessä.

Vastaavaa kilpailua ei tiettävästi ole järjestetty aiemmin Suomessa. Kilpailun esimerkkinä on ollut Barcelonan järjestämä kilpailu älykkään kaupungin innovaatioista. Innovaatiokilpailu on jatkumo Joensuun strategiselle tavoitteelle edistää innovatiivisuutta julkisten hankintojen ja yhteistyön kautta. Joensuu City Challenge on osa Joensuun kaupungin ja valtion välistä kasvusopimusta, jonka tavoitteena on alueen elinkeinoelämän kasvun, kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen.


Julkaisija: Mari Naumanen

« Takaisin