« takaisin
02.07.2018

Josekin rahoittamat hankkeet esillä uudella nettisivustolla

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy suorittaa elinkeinoelämän kehityksen edistämistä toteuttavan hanketoiminnan näkyvyyden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Kehittämistoimenpiteiden näkyväksi tekemistä edistetään erityisesti tietoliikenneverkkojen puitteissa sekä digitaalisen markkinoinnin viitekehyksessä.

 

Josek on avannut uuden nettisivuston www.kehityksenedistamisennakyvaksitekeminen.fi, jossa kerrotaan Josekin rahoittamien, elinkeinoelämää kehittävien hankkeiden toiminnasta ja tuloksista.


Joensuun seudun kehittämishankkeiden toimenpiteiden suorittamista on seurattu aikaisempina vuosina monialaisen yhteistyön puitteissa laaditun ja eri klustereiden rajapintoja poikkileikkaavan elinkeino-ohjelman sisältöön kirjattujen pykälien toimesta. Nyt nämä kyseiset seurantatoimenpiteet toteutetaan soveltamalla rakenteellisesti aikaisempaa toimintamallia ketterämpää toteutustapaa, joka on nimetty moniammatillisen yhteistoiminnan lopputuloksena kehitetyllä nimellä “Joensuun seudun avaimet – Yhdessä elinkeinoelämän menestykseen”.

 

Uuden, elinkeino-ohjelman korvaavan toimintatavan visio on “Joensuun seutu – menestys tarttuu!”. Jotta menestys tarttuisi, sen on annettava näkyä.

 

Kuluvan vuoden kahden ensimmäisen kvartaalin aikana tehtyjen työsuoritteiden tuloksena on toteutettu tietotekniikkaa hyödyntäen uudenlaista ajattelumallia edustava julkaisualusta, jonne on useiden eri toimijoiden verkostotyöskentelyn toimesta saatu aikaiseksi elinkeinoelämää kehittävien hanketoimenpiteiden esittelyjä. Toimenpiteet esittelyjen laajentamiseksi ovat edelleen aktiivisesti käynnissä useissa eri toimintalinjoissa.

 

Sivustolla hankkeet tehdään näkyväksi kuvien, videoiden ja tekstien avulla. Hanke-esittelyissä vuorottelevat selkeä ja yksikertainen kieli sekä kärjistetty hankejargonia. Hankkeita esittelevää sivustoa täydennetään kesän ja syksyn aikana.

 

Asiasta kiinnostuneita tahoja ja toimijoita kannustetaan suunnitelmallisiin verkossa tapahtuviin vierailuihin tietoliikenneverkkoon toteutetulla julkaisualustaratkaisulla, johon liikenne ohjautuu verkkoselaimen osoiteriville kirjoitettavan domain-nimen www.kehityksenedistamisennakyvaksitekeminen.fi kautta.


 

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy, puh. 0500 285 905, jarmo.kauppinen@josek.fi


Tiedote 2.7.2018 (97 kb)

Julkaisija: Mari Naumanen

« Takaisin